رزومه

برخی از فعالیت ها و لوح های تقدیر مجموعه اروم کشاورز
حضور در نمایشگاه دستاورد ها ی40 ساله بسیج سپاه شهدا استان - 1398
شرکت در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارافرینی و کسب مقام برترین دستاورد -سال 1398
۱۱۱
photo_2020-01-06_10-23-16
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در محل دائمی نمایشگاه های استان - سال 1396
photo_2020-01-07_19-39-06
پروژه راه اندازی سالن پرورش قارچ دکمه ای در کشور عراق
photo_2020-01-07_19-38-49
photo_2020-01-14_13-47-18
برخی از پروژه های راه اندازی سالن پرورش قارچ توسط اروم کشاورز
IMG_20190406_183019_140
IMG_20190327_121050_368
مصاحبه و گزارشی کوتاه از فعالیت های اروم کشاورز توسط شبکه پنج استانی - سال 1398
پروژه راه اندازی سالن پرورش قارچ گانودرما-جناب اقای صفایی-شهرستان مهاباد -1398
سالن پرورش قارچ گانودرما -اروم کشاورز